Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Felkötöm a hajam, és összeszedem a hozzávalókat a tortához: ananász, puszedli és marcipán. Az ananásztól jobb íze van az ondónak, ellentétben például a spárgával. Mivel le szoktam nyelni, szeretem, ha jó íze van." Ez a novella a svéd filmproducer, Erika Lust közremködésével jelent meg. Lust az emberi természet mélységeit megragadva számos olyan élettörténetet és helyzetet igyekszik bemutatni, ahol a szenvedély, a bensséges viszony, a testiség, a gyönyör, a szerelem és az erotika játssza a fszerepet."

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9788726242249

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Születésnapi meglepetés - Szex és erotika"

Születésnapi meglepetés - Szex és erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima