Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Száll a kakukk a fészre

János Lackfi
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,17

Honfoglaláskor a nagy kavarodásban elveszett Mackó nev komondorunk, kezes jószág. Mindenkinek a kezét tépi le. Elször. A becsületes megtalálónak kézbl fizetünk." Nos, ez egy Facebook-bejegyzés a honfoglalás korából, épp csak példaképpen.

Lackfi János új könyvét nem kell túl komolyan venni: bolondozás ez, a képzelet képtelen játéka - milyen posztok születhettek volna, ha van Facebook Jézus idejében, vagy a reformáció korában, vagy a francia forradalom alatt

De vannak a könyvben képzelt párbeszédek is, melyekben a magyar költészet jeles alakjai a zord és földhözragadt valósággal szembesülnek: Petfi például a Nemzeti dal" soraival biztatja egy honfitársát, aki ezt zaklatásnak veszi; Léda pedig egy kicsivel több aktivitást várni el Adytól a Héjanász" borongós sorai helyett.

Lackfi János, mondhatni, tiszteletlenül bánik a történelem nagy alakjaival és a magyar irodalom zseniális alkotóival, de emögött a tiszteletlenség mögött mély szeretet, rengeteg ismeret és persze remek humorérzék bújik meg.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794615

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Száll a kakukk a fészre"

Száll a kakukk a fészre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima