Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szofar zabrzmia

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Najnowsza bestsellerowa powie Francine Rivers na rynku polskim. On mia by idealnym pastorem, zdolnym, aby poprowadzi Centerville Christian Church. Ona bya idealn on pastora. Kiedy Paul Hudson przyj zaproszenie, aby zosta pastorem kocioa walczcego o przetrwanie, tak naprawd nie mia pojcia, czego si spodziewa. Jednak Paul nie potrzebowa wiele czasu, aby sytuacja Centerville Christian Church zmienia si diametralnie. Liczba uczestników naboestw rosa. Wszystko szo tak dobrze. Gdyby tylko jego ona moga tak to postrzega. Nie dopuszcza jednak, aby jej cicha postawa moga mu w czym przeszkodzi. Ona wiedziaa, e co byo nie tak, i to od duszego czasu...Eunice cicho zamkna drzwi do sypialni i uklka przy óku. Ton, Boe. Nigdy nie czuam si taka samotna. Do kogo mam si zwróci, Panie, jak nie do Ciebie? Dokd ma si uda ona pastora po pomoc, gdy jej maestwo si rozpada, a jej ycie wymyka si spod kontroli? Komu mam zaufa w mojej trosce i niepokoju, Panie? Komu, jak nie Tobie? Chwycia poduszk i przycisna mocno do ust tak, aby nie byo sycha jej kania.

Misternie splecione wtki z niezapomnianymi kreacjami bohaterów".- Romantic Times Book Club

To ksika, która w niezwykle wnikliwy sposób pokazuje na zagroenia pojawiajce si w momencie, gdy powoanie do suby wchodzi z zwizek z ambicj budowania swojego królestwa na ziemi. Niezwykle celne obserwacje dotyczce rodowiska ewangelicznego chrzecijastwa w USA, penokrwiste postaci, fabua wolna od przewidywalnych rozwiza i napominajce duchowe przesanie skadaj si na powie, jakiej jeszcze nie byo.

Ta ksika to potna i niemal prorocza wypowied na temat Kocioa w Ameryce"
Anne Graham Lotz (córka Billy'ego Grahama).

Lektura obowizkowa dla pastorów, przywódców kocielnych, liderów sub zborowych oraz... ich on, a jednoczenie ksika, która wcignie kadego czytelnika lubicego obyczajow fabu, niepozbawion wtków romansowych.
Pastor Wodzimierz Tasak

Kolejna wietna ksika Francine Rivers! Jak Ona to robi! Fikcja literacka, która wydaje si, a nazbyt prawdziwa niestety. Uwielbiam w powieciach Francine ten niewyczuwalny zamiar sprowokowania czytelnika do przemyle. Czytasz przejmujc histori i niewiadomie zadajesz sobie pytanie "Co to ma wspólnego ze mn?". I warto je sobie zada. Jest pena chrzecijaskiego slangu i frazesów, szybko wyczujesz delikatnie zarysowan lini pomidzy bezkompromisow prawd a matrixem chrzecijaskim, który sami tworzymy. Nie sdziam, e która z powieci moe pokona trylogi "Znami lwa", ale to si chyba udao, albo poprostu "Szofar zabrzmia" dotyka naszych czasów i mnie osobicie.
Polecam Wydawca, Edyta Bogulak

FRANCINE RIVERS jedna z najpopularniejszych pisarek amerykaskich, autorka ponad 20 bestsellerowych powieci, przetumaczonych na dwadziecia jzyków, m.in. trylogii: Gos w wietrze", Echo w ciemnoci", Jak wit poranka". Zdobya liczne nagrody i zaszczyty, w tym Christy Award, za stworzenie inspirujcej fikcji o charakterze historycznym, zoty medal Amerykaskiego Stowarzyszenia Wydawców Chrzecijaskich ECPA za powie Ostatni zjadacz grzechu" (zekranizowan przez Michaela Landona). W 2010 roku ksiki Francine zostay uznane za najlepiej sprzedajce si tytuy na licie New York Timesa".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097219

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szofar zabrzmia"

Szofar zabrzmia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima