Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szoros emberfogás

Tibor Takacs
pubblicato da Jaffa Kiadó

Prezzo online:
11,99

Milyen állambiztonsági kockázatokat rejtett magában egy futball-világbajnokság? Vajon miért volt olyan fontos a titkosszolgálat számára Puskás, hogy még a hatvanas évek végén is érkeztek róla jelentések? Valóban kiváltságos klubként kezelte a rendszer Kádár kedvenc csapatát, a Vasast? A politikai rendrség szempontjából miért voltak kiemelten veszélyesek a Ferencváros mérkzései? És vajon mi igaz abból, hogy a magyar válogatott nem nyerhetett a Szovjetunió ellen? És egyáltalán: miért érdekelte mindez az állambiztonságot? TAKÁCS TIBOR könyvébl kiderül, hogy a sport, így a futball egyre fokozódó állambiztonsági ellenrzését mindenekeltt a kiszélesed nemzetközi kapcsolatok indokolták, de egyes sportvezetket, játékosokat és szurkolókat is folyamatosan megfigyelés alatt tartottak. Ezzel együtt a kádári politikai rendrség olykor maga sem tudta pontosan, mi dolga a labdarúgás körül ilyenkor aztán mködésbe lépett az állambiztonsági paranoia, amely egy egyszer szurkolói megnyilvánulásban is ellenséges tevékenységet" szimatolt. A történész arra vállalkozik, hogy bemutassa: milyen tevékenységet végzett a Kádár-korszak állambiztonsága a legnagyobb tömegeket vonzó tömegsport, a labdarúgás körül. Futball és állambiztonság kapcsolatáról különböz, néha párhuzamosan futó, olykor egymást metsz történeteken keresztül ad átfogó képet, miközben felvázolja az 1956 utáni állami sportirányítási rendszer és a politikai rendrség mködésének fbb vonásait és jellemzit is. TAKÁCS TIBOR Nyíregyházán született 1974-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott 1997-ben. Ezt követen doktori ösztöndíjas volt, majd a nyíregyházi levéltárban dolgozott. 2002-tl a Történeti Hivatal, illetve utódintézménye, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa. 2005-ben a Debreceni Egyetemen doktori címet szerzett. F kutatási területe az 1945 utáni magyar történelem, különös tekintettel a politikai rendrség mködésére

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155492310

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szoros emberfogás"

Szoros emberfogás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima