Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sztoikusnak lenni a 21. században egészen mást jelent, mint a nagy hatású filozófiai irányzat megszületése idején az ókori Görögországban és Rómában. Vagy mégsem? Ryan Holiday új könyve 365 oldalról járja körbe a kérdést a legnevesebb sztoikus bölcsek fennmaradt intelmeibl szemezgetve. A szerz rövid, elgondolkodtató magyarázatokkal egészíti ki Epiktétosz eladásait, Seneca leveleit és Marcus Aurelius híres elmélkedéseit, amelyek a 21. század olvasói számára is frissek és hasznosak lehetnek, nem beszélve a modern sztoicizmus praktikus, a mindennapi életben is megtérül gyakorlatairól. Lelki nyugalomra, kiegyensúlyozott életre vagy bels szabadságra vágysz?

A Sztoikus nyugalmat a mindennapokra! cím kötet mindenkihez közelebb hozza az egyik legnagyobb hatású, ókori filozófia kiváló mestereinek gondolatait.

Ez a könyv talán még nagyobb siker lesz, mint Az akadály maga az út. Egész évre bséges útravalót ad: frappáns idézeteket és megfontolandó életleckéket a három nagy sztoikus gondolkodó szellemi örökségébl." - The Wall Street Journal

Gyakorlatias bölcsességek tárháza, nincs jobb és szerethetbb kalauz: a könyvet olvasva világosan fogsz látni, és önkéntelenül állhatatosabbá válsz. Az a vicc benne, hogy még akarnod se kell." - Jack Canfield

Akár egy irodában gályázol, akár szenátor vagy, ez a könyv segíteni fog, hogy megnyugvást és békét találj a mindennapokban." - Gregory Hays, Marcus Aurelius Elmélkedések cím mvének angol fordítója

A Sztoikus szemlélet a mindennapokban egy olyan biztos pont, amely kiállja az emberre zúduló szellemi terhelést. Ezzel a könyvvel a tarsolyodban akkor is ers maradsz, ha nehéz napok jönnek. Igazi kincs, felér a gondviseléssel." - Sharon Lebell, Epiktétosz életbölcsességének kommentátora

Ezt a golyót már baromi régen kiltték a bölcsesség ágyújából - mégis mindenkit elér, és modern repeszeket szór a világba." - Maria Popova

Ryan Holiday még mindig szemtelenül fiatal, alig múlt harminc éves.

Üzletember, lapszerkeszt, világszerte ismert vállalkozó és tanácsadó, több világsiker könyv, köztük Az EGO az ellenség és Az akadály maga az út szerzje.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/07/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915437

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sztoikus nyugalmat a mindennapokra"

Sztoikus nyugalmat a mindennapokra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima