Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szívhang 628.-629. - A fiunkért bármit!; Párizsban szép a tél

Robin Gianna - Sue MacKay
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,45

Sue MacKay: A fiunkért bármit!
Görcsöl gyomorral keresi fel volt szerelmét Jodi Hawke. Olyan híreket kell közölnie vele, melyeket egyetlen férfi sem hallana szívesen, hát még Mitch, aki világéletében menekült a kötdéstl. Az egyik hír, hogy kapcsolatukból három éve kisfiú született; a másik, hogy a gyerek súlyos beteg, sürgsen új vesére van szüksége. Mitch élete legnagyobb kihívásával kénytelen szembenézni

Robin Gianna: Párizsban szép a tél
A kardiológus Jack egy hónapra Párizsba érkezik, hogy egy ottani klinikán tesztelje az általa kifejlesztett szívbillenty-protézist. A szállodában megismerkedik a csinos Averyvel, és együtt veszik nyakukba a várost. Olyan leküzdhetetlen vonzalom van köztük már els pillanattól fogva, hogy pár óra múlva az ágyban kötnek ki. Csak utána mutatkoznak be teljes nevükön - és akkor jön a zavar és döbbenet

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634489702

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szívhang 628.-629. - A fiunkért bármit!; Párizsban szép a tél"

Szívhang 628.-629. - A fiunkért bármit!; Párizsban szép a tél
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima