Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szívhang 650.-651. - Holnaptól minden megváltozik; Dr. Haramia

Kate Hardy - Tina Beckett
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,72

Tina Beckett: Holnaptól minden megváltozik
Addy Santinit, a miami kórház doktornjét egy nap figyelmezteti fnöke, Garret Stapleton, hogy nem lenne szabad ennyit túlóráznia. Sejti, hogy magánéleti probléma rejlik a dolog mögött, és nem is téved: Addy válófélben van. Garret tudja, mirl beszél, sebészi karrierjét ugyanis éppen a túlzásba vitt munka törte derékba. Amikor a csinos kollégan elhívja szörfözni, a komor, zárkózott férfi lassan felenged

Kate Hardy: Dr. Haramia
A kórház jótékonysági álarcosbálján egy banditának öltözött, veszélyesen vonzó férfi állítja meg Lucyt. Mivel a szokásos Pénzt vagy életet! felszólításnak a lány nem tesz eleget, támadója megelégszik egy csókkal. Lucy csak késbb tudja meg, hogy a haramia" nem volt más, mint új fnöke, Nic Alberici, a jókép olasz orvos. Forró vágy keríti hatalmába, és örömmel tölti el, hogy a férfi is viszonozza a vonzalmát. De akkor miért kerüli t Nic az együtt töltött szenvedélyes éjszaka után? Lehet, hogy a farsangi bálra nem véletlenül öltött kalandorjelmezt?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/01/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635402205

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szívhang 650.-651. - Holnaptól minden megváltozik; Dr. Haramia"

Szívhang 650.-651. - Holnaptól minden megváltozik; Dr. Haramia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima