Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

TEKENEN VOOR KINDEREN

Ana C P A Chiuffa
pubblicato da Colored Pencil

Prezzo online:
8,99

Een leuke manier met een eenvoudige techniek. Leren tekenen is makkelijker dan we kunnen denken!Alle vormen van kunst stellen ons in staat om intenser te leven en ons uit te drukken. Inspireer jezelf en ontwikkel je artistieke vaardigheden!Met dit boek zul je zien dat je ongecompliceerd kunt tekenen.Op elke pagina vind je stap voor stap eenvoudige figuren, deze methode is zowel eenvoudig als leuk.Het enige dat u nodig hebt om aan de slag te gaan, is een potlood en een vel papier en wordt een geweldige artiest!Veel plezier en geniet van dit boek!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Attività manuali

Editore Colored Pencil

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004357971

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "TEKENEN VOOR KINDEREN"

TEKENEN VOOR KINDEREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima