Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mint általában a Radnóti Miklós-versekkel, a Tajtékos éggel is úgy van az olvasó, hogy akaratlanul is beleolvassa a szerzõ személyes sorsáról köztudott információkat. Ha olyan hangulatú a Radnóti-költemény, akkor a szerzõ ikertestvérének és édesanyjának elvesztését olvassa bele, ha más, akkor édesapja korai halálát, megint más esetekben pedig a német koncentrációs táborban töltött utolsó idejét, a borzalmakat, melyeket át kellett élnie, miközben fájdalmasan szépséges verseket írt a raboskodó költõ.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981573

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tajtékos ég"

Tajtékos ég
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima