Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Találd meg a miérted!

David Mead - Peter Docker - Simon Sinek
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,99

Tisztában vagyunk vele, miért tesszük nap mint nap, amit teszünk?
Mi a megoldás, ha a miértünk nem kapcsolódik a jelenlegi munkánkhoz? Hogyan hangoljuk össze csapatunk tagjainak miértjét szervezetünk közös törekvéseivel? A munkánkban megtalálni a kiteljesedés lehetségét nem kiváltság, sokkal inkább alapjog. Csak úgy végezhetjük lelkesen a feladatainkat, és tudjuk inspirálni a csapatunkat, ha megtaláljuk és megértjük a tevékenységünk célját.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Economia Diritto e Lavoro » Management » Studi generali

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Találd meg a miérted!"

Találd meg a miérted!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima