Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A világszerte nagy népszerségnek örvend Szólíts a neveden szerzje visszatér csodásan összetett lelk szereplihez, hogy évtizedekkel els találkozásuk után tovább kutassa, vajon hány különféle alakban is jelenhet meg a szerelem.

Egyetlen közelmúltbeli regény sem beszélt olyan megrendíten a szerelem természetérl, mint André Aciman lenygöz könyve, a Szólíts a neveden. Legels, 2007-es megjelenésekor Stacey D'Erasmo, a New York Times kritikusa szerelmes levélnek, vallomásnak, különlegesen gyönyör könyvnek" nevezte. Mintegy háromnegyedmillió eladott példány után pedig megszületett a késbb Oscar-díjjal is jutalmazott filmváltozat, amelyben Timothée Chalamet játszotta a kamasz Eliót, Armie Hammer pedig Olivert, a fiatal doktoranduszt, akivel egymásba szeretnek.

A Találj rám!-ban elször Samuellel, Elio édesapjával találkozunk: épp látogatóba utazik Firenzébl Rómába a fiához, aki idközben sikeres zongoramvész lett. Egy fiatal nvel való véletlenszer találkozása a vonaton fenekestül felforgatja az ids Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralév részét.

Nem sokkal ezután Elio Párizsba költözik, ahol maga is találkozik valakivel, Oliver pedig, aki idközben családos ember és fiskolai tanár lett Amerikában, hirtelen azon kapja magát, hogy szeretne visszalátogatni Európába.

Aciman érzékeny szerz, egyetlen rejtett rezdülés, az érzelmek egyetlen árnyalatnyi változása sem kerülheti el a figyelmét, hiszen ezekbl áll össze a szenvedély. A Találj rám! visszatér az egyik legnagyszerbb kortárs szerelmi regény világába, tovább feszegetve a kérdést, elmúlhat e valaha az igazi szerelem?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632939834

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Találj rám!"

Találj rám!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima