Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Talpa alatt a föld

Salman Rushdie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,99

Salman Rushdie világokon átível és kultúrákat összefogó regényében szinte a lehetetlent kísérti. Hseit, Ormus-Orpheuszt és Víná-Eurüdikét elbb - mint a kor ünnepelt rocksztárjait - fölrepíti az égi és földi csillagok közé, ahol galaxisok ütköznek egymásnak és kebelezik be egymást, majd leviszi ket a föld alá, az Alvilágba, ahonnan - akárhogy szeretné is a mítoszokhoz szokott olvasó - nincs visszatérés.

Mindezt Ráí, a láthatatlanná válás mvészetét tökélyre fejleszt fényképész, a szerz alteregója meséli el, aki ugyan soha nem jut el azokba a magasságokba, amelyekbe a két sztár, viszont nem is nyeli el úgy a talpa alatt megnyíló föld, mint Vínát, akinek szerelme után egész életében áhítozik.

Salman Rushdie 1947-ben, nyolc héttel India függetlenségének kikiáltása eltt született Bombayban. Tizennégy éves korától Angliában végezte tanulmányait, Cambridge-ben történésznek tanult. 1981-ben Az éjfél gyermekeivel robbant be az irodalmi köztudatba. Olyannyira, hogy azonnal meg is kapta érte a Booker-díjat, st huszonöt esztendvel késbb, amikor az összes addigi nyertest versenyeztették, még az úgynevezett Bookerek Bookerét is. A könyv amerikai megjelenése után a New York Times Book Review azt írta róla, hogy olyan, mintha egy kontinens rátalálna a hangjára".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632277950

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Talpa alatt a föld"

Talpa alatt a föld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima