Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poruszajca, inteligentna i urozmaicona indyjskimi plackami chapati" debiutancka powie Miry Jacob to wielopokoleniowa saga, której autorka zabiera czytelników w podró w czasie z Indii do Stanów i z powrotem.

Kiedy neurochirurg Thomas Eapen postanowi nagle przerwa wizyt w rodzinnym domu w Indiach w 1979 roku, spowoduje lawin zdarze, które ju zawsze bd przeladowa jego samego, jego on Kamal, nad wyraz dojrzaego syna Akhila i wraliw córk Amin. Dwadziecia lat póniej w upalnym Nowym Meksyku Thomas zacznie nagle prowadzi dziwne rozmowy ze zmarymi krewnymi, a jego dorosa córka bdzie musiaa jednoczenie stawi czoo nieprzewidzianym wyzwaniom w yciu osobistym i rozwiza zagadk z przeszoci swojej rodziny. Docieranie do prawdy okae si jednak niezwykle bolesne. Co oznaczaj wizje ojca? Co naprawd zdarzyo si w Indiach w latach 70.? Czemu rodzice uparcie milcz, pytani o wydarzenia sprzed lat? Jakie informacje ukrywa personel szpitala, w którym pracuje Thomas?

Amina znajdzie si w sercu tajemnicy, w której kady nieopatrzny krok grozi katastrof, a z yciowego impasu moe j wyrwa jedynie zmierzenie si z trudn rodzinn przeszoci.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Dom Wydawniczy Pwn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2017

Lingua Polacco

EAN-13 9788377057070

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tango lunatyków"

Tango lunatyków
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima