Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tantra - suprema înelegere. Conversaii despre calea tantric din Cântecul Mahamudrei de Tilopa

Osho
pubblicato da Atman

Prezzo online:
7,51

Literal, Mahamudra înseamn marele gest" sau gestul suprem", ultimul pe care îl poi face, dincolo de care nimic nu mai este posibil. Este starea fiinei tale atunci când nu eti separat de Întreg.

Mahamudra înseamn un orgasm total, în comuniune cu Universul. Dac ai iubit pe cineva i ai simit vreodat o topire i o contopire, cei doi nu mai sunt doi. Trupurile rmân separate, dar ceea ce exist între trupuri se transform într-un pod, un pod de aur, i starea de doi dinuntru dispare; o singur energie a vieii vibreaz la ambii poli. Dac i s-a petrecut asta vreodat, atunci poi înelege ce este Mahamudra.

De milioane i milioane de ori mai adânc, de milioane i milioane de ori mai înalt este Mahamudra. Este un orgasm total resimit prin comuniunea cu Întregul, cu Universul. Este topire în sursa vieii.

Tilopa transmite prin cântec s devii ca un bambus gol: nimic pe dinuntru. i deodat, atunci când eti un bambus gol, buzele divine te cuprind, bambusul gol devine un flaut i cântecul începe - acesta este Cântecul Mahamudrei. Tilopa a devenit un bambus gol, divinul s-a revelat i cântecul a început. Nu este cântecul lui Tilopa; este cântecul Experienei Supreme însei.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Atman

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786068758343

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tantra - suprema înelegere. Conversaii despre calea tantric din Cântecul Mahamudrei de Tilopa"

Tantra - suprema înelegere. Conversaii despre calea tantric din Cântecul Mahamudrei de Tilopa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima