Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Neden hiçbir Osmanl padiah hacca gitmedi?

II. Abdülhamit, neden Mohikanlar stanbul'a getirmeye çalt?

stiklal Caddesi'ndeki ünlü Atlas Pasaj hangi dönemde at ahryd?

Kanuni'nin cenaze namaz neden üç kere klnd?

"Küçük Kyamet" denen büyük stanbul depremi ne zaman oldu?

Yavuz Sultan Selim neden sakal brakmazd?

Hangi vezirin kesik bayla futbol oynand?

"Avarz sand", "Avrat pazar", "Unutma bizi dolmas" ne demektir?

Atn cenaze töreniyle gömdürüp, bana ant diktiren padiah...

Kösem Sultan' 4. Murat'tan isteyen meczup...

1792'de dünyann ilk denizaltsn yapan mimarba...

Kadnlardan ve müzikten nefret eden padiah...

ABD Bakan Thomas Jefferson'dan haraç isteyen Osmanl denizcisi kimdi?

Ktlk çeken rlanda'ya Britanya kraliçesinden fazla yardm teklif eden padiah...

Osmanlca iirler yazan Fransz air...

Cesedi mezardan çkarlp ba kesilen ehzade...

Hiç çocuu olmayan padiahlar ve üç kez ikiz babas olan padiah kimdi?

Tarihe bak açnz deitirecek bu kitapta, imdiye kadar hiçbir yerde rastlamadnz birçok ilginç ve önemli tarihi olay keyifle okuyacaksnz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 126

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882640

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarihimizdeki Garip Olaylar"

Tarihimizdeki Garip Olaylar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima