Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tavaszi zsongás

Katie Fforde
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,99

Új évszak, új kezdet

Gilly egy barátságos kis panziót üzemeltet hn szeretett családi otthonában, amelytl a világ minden kincséért sem válna meg. Vagy mégis?
Mert amikor megismerkedik a jókép ingatlanügynökkel, Leóval, elgondolkodik rajta, hogy talán mégsem olyan rossz ötlet az eladás.

Eközben a lánya életébe is mintha beköszöntene a szerelem. Helena, a szépséges textíliák varázslatos kez mestere, egyre bizalmasabb viszonyba kerül új fbérljével, Jagóval, aki felajánlja, hogy segít neki a közelg kézmvesvásáron. Elvégre a barátok segítenek egymásnak, és k csak barátok. Vagy ez már több barátságnál?

A tavaszi zsongás közepette Helena és Gilly is felteszi magának a kérdést: Talán ez lesz a nagy" szerelem, és boldogan élnek, míg meg nem halnak?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634337935

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tavaszi zsongás"

Tavaszi zsongás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima