Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ismerd meg New Orleans sötét és mocskos oldalát a méltán híres USA Today bestsellerszerz, Meghan March történetébl! New Orleans az enyém. Nem ismersz, de én irányítok mindent, amit csak látsz, vagy éppenséggel nem látsz. A kapcsolataim nem ismernek határt és a vágyaim mindig teljesülnek. Sosem kellett kölcsönkérnem, st egy éppen hanyatló családi vállalkozás tartozik is nekem. Lenygöz, hogy pont tartozik nekem. Nem is sejti, hogy felkeltette az érdekldésemet. Nem is lehetett volna körültekintbb. is az enyém lesz. A részemmé fog válni. Talán meg is tartom örökre. Ideje, hogy begyjtsem, ami az enyém. Keira Kilgore, mostantól Lachlan Mount tulajdona vagy. *** A Téged akarlak a Mr. Mount bnös élete-trilógia els része. Mount és Keira története a Rád vágyom és a Tiéd vagyok cím kötetekben folytatódik.*** Meghan March ers, érzéki nkrl ír és mocskos szájú alfa-hímekrl, akiket térdre kényszerítenek. Erotikus regényei Amerikában hatalmas sikert aratnak, és már a hazai olvasók szívét és a sikerlistákat is meghódította.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155763854

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Téged akarlak"

Téged akarlak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima