Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tekvin

Arif Ergin'in ilk kitab olan Tekvin, gizem öeleri ile harmanlanan polisiye türündeki kurgusuyla okuyucusuna soluksuz bir deneyim sunuyor. Ergin'in kiisel merakndan yola çkarak yapt aratrmalar sonucunda kaleme almaya karar verdii bu eser, barndrd tarihi gerçeklik unsurlaryla çok daha zengin bir hale geliyor. Bu sra d ve sürükleyici roman, yaymland ilk günden itibaren okurlarn dikkatini üzerinde toplamay baaryor.

Tekvin, adn Osman Hamdi Bey'in aslnda isimsiz brakt fakat kaynaklarda "Tekvin" ya da "Mihrap" adyla anlan bir tablosundan alyor. Dönemine göre oldukça cesur detaylara sahip olan tablo, bu özellii sebebiyle hiçbir zaman dorudan sergilenemiyor. Bir zamana kadar adresi bilinen "Tekvin" tablosu, bir gün ortadan kayboluyor ve asla bulunamyor. Kitap ise bu kayp tabloyu ve üzerinde barndrd sembolleri merkez alyor.

Tarihin Derinliklerinde Çözülmeyi Bekleyen Bir Sr: Tekvin

Arif Ergin, Tekvin'in bakahraman olarak okuyucuya Hakan Turan isimli bilgisayar mühendisi genç bir adam tantyor. Ayn zamanda bir yazlm irketinin de sahibi olan Hakan, herkes gibi sradan bir hayat yayor. Fakat bir gün manevi kz kardei Melek, kim olduu bilinmeyen kiiler tarafndan kaçrlyor ve bu olayn ardndan Hakan'n hayat tamamen alt üst oluyor. Kaçrlan kardeinin peine dümeye karar veren genç adam, kendisini asla tahmin edemeyecei gizemli olaylarn içerisinde buluyor.

Hakan, kardeini bulabilmek adna ulaabildii tüm ipuçlarn takip ediyor ve bunun sonucunda vard nokta hayretler içerisinde kalmasna sebep oluyor. Tüm bu gizemlerin, aslnda Osman Hamdi Bey'in kayp tablosu "Tekvin"ile ilikili olduunu anlyor

Beyolu'na Baka Bir Göz ile Bakma Vakti!

Arif Ergin, Tekvin'de olaylarn geçtii mekân olarak Beyolu'nu seçiyor. Yazar, tarihi dokusu ve birbirinden etkileyici mimari yaplaryla stanbul'un gözbebei haline gelen Beyolu'nu okurlarna yeniden tantyor. Be yllk bir aratrmann ürünü olan bu kitapta, kaldrlan her tan altndan baka bir sr çkyor.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Macera, gizem, tarih ve sanat Tekvin, polisiye türünün heyecann her sayfada sürdürürken bir yandan da farkl detaylar ile zenginleiyor. Böylece eser, okuyucular için doyumsuz bir keyif sunuyor. Yaymland ilk günden itibaren büyük ilgi gören bu kitaba cazip fiyatlar ve hzl kargo seçenei ile sahip olmak için hemen sepete ekleyin!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050955941

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tekvin"

Tekvin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima