Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ten noorden van het paradijs

Thomas Engstrom
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
4,99

Ten noorden van het paradijs van Thomas Engström is deel 3 van het Ludwig Licht-kwartet. In Miami ontploffen 2 bommen. De slachtoffers zijn prominente figuren binnen de anti-Castrobeweging in Cuba.

Ten noorden van het paradijs is de derde spionagethriller in het Ludwig Lichtkwartet, de prijswinnende serie over Ludwig Licht, voormalig Stasi-agent en problem solver voor de CIA.

Deze derde thriller speelt zich af in 2014: in Little Havana, Miami, ontploffen twee autobommen. De slachtoffers zijn prominente figuren binnen de anti-Castrobeweging in Cuba. Wanneer Ludwig Licht samen met de FBI de aanslag onderzoekt, wordt hij een samenzwering ingetrokken die al vijftig jaar bestaat: een die directe gevolgen kan hebben voor de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten, Havana en Moskou. Het machtsspel om Cuba is begonnen.

Eerder verschenen in de serie de spionagethrillers Ten westen van de vrijheid en Ten zuiden van de hel.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789026333095

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ten noorden van het paradijs"

Ten noorden van het paradijs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima