Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ten westen van de vrijheid

Thomas Engstrom
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
7,99

In Ten westen van de vrijheid, deel 1 van het Ludwig Licht-kwartet van Thomas Engström: een spionagethriller, waarin de lezer kennismaakt met ex-CIA-agent Ludwig Licht: barkeeper en problem solver.

Ten westen van de vrijheid van Thomas Engström is het eerste boek in het Ludwig Licht-kwartet.

Marrakech, juli 2011. In een kapperszaak worden drie Amerikaanse burgers bruut geëxecuteerd. Een week later belt een Amerikaanse vrouw de ambassade in Berlijn met meer informatie. De CIA-top in Berlijn vangt het bericht op en vermoedt een groot complot. Oud-agent en -spion Ludwig Licht wordt ingeschakeld om de vrouw op te sporen, en daarmee begint de jacht op Amerika's gezworen vijanden. Marrakech, Berlijn en Amerika: plaatsen waar de oude wereld in botsing komt met de moderne. Wie zijn vijanden, wie zijn bondgenoten en wie beschermt onze vrijheid?

Ten westen van de vrijheid van Thomas Engström is het eerste boek in het Ludwig Licht-kwartet: de nieuwe spionagethrillersensatie uit Zweden, waarin de lezer kennismaakt met ex-CIA-agent Ludwig Licht: barkeeper en problem solver.

`Fenomenale thriller met internationale allure.' - Aftonbladet

`Engström is zonder twijfel de nieuwe ster in Zweden. Ik zie reikhalzend uit naar zijn volgende boek.' - Svenska Dagbladet

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789026333033

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ten westen van de vrijheid"

Ten westen van de vrijheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima