Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ten zuiden van de hel

Thomas Engstrom
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
4,99

Ten zuiden van de hel is het tweede boek van Thomas Engström in het Ludwig Licht-kwartet. Een man wordt dood gevonden. Ludwig Licht wordt ingehuurd om te achterhalen wat er is gebeurd.

Ten zuiden van de hel is het tweede boek van Thomas Engström in het kwartet over Ludwig Licht, ex-Stasi-agent en cia-topspion in de voormalige ddr, nu barkeeper en freelance problem solver. Het eerste boek uit de serie, Ten westen van de vrijheid, werd genomineerd voor Beste Zweedse Boek van het Jaar.

Pennsylvania, USA, verkiezingen 2012. Een jongeman wordt dood gevonden in een vervallen motel, met een brief waarin hij politicus Ron Harriman ervan beschuldigt zijn hart te hebben gebroken. Ludwig Licht wordt ingehuurd om te achterhalen wat er is gebeurd. Zodra hij ter plaatse is, ontdekt Licht een complot. Naarmate hij dieper infiltreert in de groep die achter de samenzwering zit, worden zijn vermoedens over een onafwendbaar dodelijke afloop steeds sterker.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Spionaggio » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/12/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789026333057

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ten zuiden van de hel"

Ten zuiden van de hel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima