Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Átkelnél az egész világon a szerelemért?
1946-ban járunk, amikor szerte a világon fiatal nk ezrei kelnek útra, hogy csatlakozzanak a háború idején megismert vlegényükhöz, férjükhöz. Sydneybl is több száz ifjú asszony tart Angliába a Victoria fedélzetén. A hajó nem pompás óceánjáró, hanem sok viszontagságot látott repülgép-hordozó, melyen egész seregnyi tengerész és tiszt szolgál, illetve utazik, szigorúan elkülönítve a ni részlegtl.
A négy fszerepl - Frances, a zárkózott ápolón, a gazdag családból való, elkényeztetett Avice, a komolytalan, alig tizenöt éves Jean és az szinte, nyílt természet Margaret - egy kabinba kerül, s a hathetes utazás alatt sok mindent megtudnak egymásról és önmagukról. Sorra kiderül, hogy mindenkinek van valamilyen féltett titka, és a múlt bonyodalmait csak még terhesebbé teszik a jelen váratlan fordulatai, melyek akár egészen új irányba terelhetik a lányok életét. Hogy az átélt örömök, félelmek és megpróbáltatások után végül mindenkinek jól alakul-e a sorsa, az csak sok év elteltével derül ki...

A világszerte méltán rendkívül népszer Jojo Moyes ebben a megtörtént eseményeken alapuló, érzelemgazdag regényében is mesteri ügyességgel szövi egymásba a történet szálait. Olvasói ismét bátran a szereplk útitársául szegdhetnek, a közös utazásban bizonyosan nem fognak csalódni.

"Sziporkázó regény barátságról, családról, szerelemrl." (Woman & Home)

A Londonban született Jojo Moyes az egyik legnépszerbb, legismertebb angol romantikus bestsellerszerz. Pályáját újságíróként kezdte, dolgozott Londonban és Hongkongban is, majd els regénye, az Oltalmazó es megjelenése után szabadúszó író lett. Jelenleg egy essexi tanyán él családjával, férjével és három gyermekükkel.
Moyes két alkalommal is elnyerte "Az év romantikus regénye" elnevezés rangos brit díjat - legutóbb a kiadónk Carta Light sorozatában többször is megjelent Az utolsó szerelmes levél cím kötettel. Legismertebb bestsellere a Mieltt megismertelek, melynek nagy siker filmváltozatát 2016-ban mutatták be.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632664507

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tengernyi szerelem"

Tengernyi szerelem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima