Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Teoria relativitii speciale a fost propus în 1905 de Albert Einstein în articolul su "Despre electrodinamica corpurilor în micare". Titlul articolului se refer la faptul c relativitatea rezolv o neconcordan între ecuaiile lui Maxwell i mecanica clasic. Teoria se bazeaz pe dou postulate: (1) c formele matematice ale legilor fizicii sunt invariabile în toate sistemele ineriale; i (2) c viteza luminii în vid este constant i independent de surs sau observator. Reconcilierea cele dou postulate necesit o unificare a spaiului i timpului în conceptul dependent de cadru spaiu-timp.
Teoria se numete "special", pentru c se aplic numai în cazul special al msurtorilor efectuate atunci când atât observatorul cât i ceea ce este observat nu sunt afectai de gravitaie. Zece ani mai târziu, Einstein a publicat teoria relativitii generale, extinderea relativitii speciale care încorporeaz gravitaia.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica » Ingegneria e Tecnologia » Scienza, ingegneria e tecnologia ambientale

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2018

Lingua Rumeno

EAN-13 1230002144382

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Teoria special a relativitii"

Teoria special a relativitii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima