Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Termination Shock

Neal Stephenson
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
15,99

A közeli jövben a tengerszint emelkedik, az emberiség szuperviharok, áradások, járványok és irgalmatlan hhullámok szorításában vergdik. Amikor egy texasi olajmilliárdos váratlan megoldással áll el az éghajlatváltozás által okozott katasztrófák mérséklésére, a világ válaszút elé kerül: hagyja, hogy az excentrikus mágnás végrehajtsa a kísérletét, vagy megpróbálják valamilyen indokkal feltartóztatni? Mködik-e egyáltalán ez a soha nem tesztelt technológia? És ha mködik, milyen váratlan mellékhatások merülhetnek fel, amelyekkel senki sem számolt? Bár úgy tnik, a helyzeten már nem sokat lehet rontani, többekben felmerül, mi lesz, ha ez a kéretlen gyógymód többet árt, mint használ? Az ügyben ugyanúgy érintettek vezet európai politikusok, mint a kínai titkosszolgálat, az indai hadsereg tisztjei, vagy néhány egyszer amerikai slakos, és mindegyikük döntése kihat a bolygónkat érint változásokra. A texasi olajmezktl a holland királyi palotán és a Himaláján át a Kínát Indiától elválasztó vitatott határvonalig vezet az út, a sokszoros New York Times-bestseller író Neal Stephenson pedig a tle megszokott alapos tudományossággal és lehengerl mesél készséggel járja körbe a közelg jöv legégetbb kérdéseit.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702986

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Termination Shock"

Termination Shock
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima