Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Durbeyfieldien perhe saa yllättäen kuulla, että heillä saattaa olla aatelistaustaa. Tieto saa perheen täysin sekaisin, ja perheen 16-vuotias tyttö Tess lähetetään paikalliseen aatelisperheeseen töihin - saattavathan he olla sukua. Kartanon elämä käy kuitenkin Tessille kohtalokkaaksi. Kun talon isäntä Alexander iskee katseensa tyttöön, seuraukset ovat Tessin kannalta lopullisia. "Tessin tarina" on koskettava 1800-luvulle sijoittuva romaani, joka käsittelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten vaikutusta naisen elämään.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/05/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726314564

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tessin tarina"

Tessin tarina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima