Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dancsházi B. László prózája szigorú, néha szikár, mai próza. Feszes szerkesztésû novellák, mindennapjainkból. Olvashatók, helyiek, közülünk valók. A Téves riasztás címû novelláskötetet nem lengi be ezeket az írásokat a világmegváltó életérzés, sem a mélyrõl jövõ tragikum. Egyszerûek, ám értékük egyszerûségükben, szikárságukban rejlik. Az egymás mellé pakolt szavakból így kerekedik ki valami más, valami több: Dancsházi feszes és szikár prózája.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633980217

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Téves riasztás"

Téves riasztás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima