Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Texte care n-au folosit la nimic

tefnescu Alex.
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
7,99

Doamne, ce-am mai scris în aceti aproape douzeci i cinci de ani de dup 1989! Mi-am folosit inteligena, talentul, pregtirea intelectual, umorul (în msura în care le am) pentru a contribui la schimbarea în bine a rii mele, care, dup ce se deteptase din somnul cel de moarte în care-o adânciser barbarii de tirani, zcea nemicat i se lsa invadat ca un pom de omidele proase de barbarii de tirani recondiionai i reorganizai. Aa cum un copil aflat în autobuz, cu mâinile pe sptarul din fa, are impresia c el execut virajele sau, apsând cu piciorul pe podea, crede în mod naiv c el face ca autobuzul s mearg mai repede, i eu, orbit de entuziasm i reczut în infantilism, aveam impresia c schimb ceva în ara mea. N-am schimbat nimic, nimic, nimic."

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737248657

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Texte care n-au folosit la nimic"

Texte care n-au folosit la nimic
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima