Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

The Hunger Games 3 - Oprør

Suzanne Collins
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

OPRØR er den nervepirrende slutning på Suzanne Collins' trilogi, The Hunger Games, om Katniss Everdeen og Dødsspillet.

Katniss Everdeen - pigen med ild i - har overlevet, selvom hendes hjem ligger i ruiner. Katniss blev hentet ud af Jubilæumsspillets dødsarena i sidste øjeblik. Nu viser det sig, at hendes overlevelse var planlagt. Oprørerne vil bruge hende som symbol på revolutionen, for nu skal Capitol væltes og Panems befolkning have deres hævn. Men det kommer til at koste Katniss personlige tab, og kan det overhovedet lade sig gøre at vælte præsident Snow?

Stor paperback-udgave med filmomslag

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza per bambini e ragazzi

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788702175271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "The Hunger Games 3 - Oprør"

The Hunger Games 3 - Oprør
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima