Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A hidegháborút követ években a kémkedés új szintre lép. A fegyver- és drogcsempészet legkönyörtelenebb szerepli elképzelhetetlen mérték hatalomra és gazdagságra tettek szert, ráadásul a Whitehall és Washington sötét zugaiban titkos szövetségre léptek a hírszerzéssel. Az egyik legelvetemültebb bnszervezet feje egy Roper nev, érinthetetlen angol férfi. 

Jonathan Pine, a brit hader egykori katonája kész harcolni az ellenséggel. az az ember, aki képes Roper közelébe férkzni, így részben kötelességbl, részben személyes bosszújától ftve elindul a hozzá vezet veszedelmes labirintusban. Küldetése Nyugat-Cornwall szikláitól Észak-Québecig és a Karib-térségig, majd Panama dzsungeleibe és egy láthatatlan világba vezeti. 

John le Carré ezzel az 1993-ban írt regénnyel nyitotta meg az új világrendet bemutató mveinek sorát, és tovább ersítette a kémregények mfajában felépített, sok évtizedes hírnevét. A kötetbl készített televíziós sorozatot 2016-ban mutatja be az AMC, Hugh Laurie, Tom Hiddleston, Tom Hollander és Olivia Colman fszereplésével.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190578

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "The Night Manager - Éjszakai szolgálat"

The Night Manager - Éjszakai szolgálat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima