Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Thirsa en het spookvliegtuig

Connie Mitchell
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Thirsa's ouders zijn gescheiden. Nu wonen 'oom' Walter en zijn irritante zoon Theo ineens bij haar in huis. Thirsa mist haar vader en haar lieve, vergeetachtige oma, die soms denkt dat de Tweede Wereldoorlog nog niet is afgelopen. In de oorlog verloor oma haar grote liefde, waardoor ze soms nog steeds verdrietig is. Thirsa en haar twee beste vrienden - de grappige Joep en de slimme Eric - bedenken een plan om oma weer blij te maken. Onbedoeld raken de drie vrienden verzeild in een onstuimig avontuur dat niet alleen over de Tweede Wereldoorlog gaat, maar ook over een magisch tekenblok, een spookvliegtuig en een stoer meisje dat piloot wil worden.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631241

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Thirsa en het spookvliegtuig"

Thirsa en het spookvliegtuig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima