Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tähtiin kirjoitettu / Vastustamaton kilpailija

Connie Cox - Joanna Neil
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Tähtiin kirjoitettu

Kolme miljoonaa dollaria on päivän hinta lääkärin maineesta, ja Stephanie on juuri tehnyt kaupat

Tohtori Jason Drake on loistava diagnostikko - mies, jolta kaikki etsivät vastauksia, kun sairaan lapsen diagnoosia ei löydy. Vaikea menneisyys on muokannut hänestä hiomattoman käytökseltään ja poikkeuksellisen ennakkoluulottoman toimintatavoiltaan.

Pelottavan pinnan alta löytyy palava intohimo omaa työtä kohtaan - jolle vetävät vertoja vain hänen kuumat tunteensa pomoa, tohtori Stephanie Montclairia kohtaan! Tulikuumaa suhdetta ei ole tarkoitettukaan kestämään - mutta odottamaton raskaus asettaa Jasonin kovia kokeneen sydämen aivan uudenlaiselle koetukselle

Vastustamaton kilpailija

Katie Brechan on johtanut pientä skotlantilaista aluesairaalaa monta vuotta, joten hän ei riemastu, kun paha poika hänen menneisyydestään saapuu viemään hänen paikkansa!

Ross McGregor asui ehkä kerran väärällä puolella rataa, mutta entinen armeijan lääkäri on nyt yhtä taitava hurmuri kuin lääkärikin.

Katie on valmis puolustamaan unelmatyötään viimeiseen asti - mutta miksi hänen ajatuksensa harhautuvat jatkuvasti komeaan lääkäriin, joka on päättänyt palata hänen elämäänsä?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2015

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150753530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tähtiin kirjoitettu / Vastustamaton kilpailija"

Tähtiin kirjoitettu / Vastustamaton kilpailija
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima