Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tien boodschappen van je engelen

Doreen Virtue
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

Doreens nieuwe boek biedt troost en hulp, welke pagina je ook openslaat

Kom meer te weten over vergeving, spiritualiteit en je relaties

Engelen zijn de brug tussen hemel en aarde. Het is niet voor niets dat de eigenlijke betekenis van engel `boodschapper van God' is. Engelen kunnen ons bereiken en onderwijzen, ongeacht hoe gestrest of bang we zijn. Ze zijn op de hoogte van onze vragen en problemen en sturen geruststellende en inspirerende berichten. In dit unieke boek deelt Doreen Virtue de tien wijze levenslessen die zij van de engelen heeft ontvangen met haar lezers. Elke pagina bevat een persoonlijke boodschap over een belangrijk onderwerp als identiteit, moed of relaties. Tien boodschappen van je engelen zal je helpen een heldere connectie met de hemel te ontwikkelen. Sta open voor de woorden op de pagina en volg jouw eigen speciale pad, dat de engelen voor je hebben uitgestippeld.

De pers over Doreen Virtue

`Doreen Virtue is een van de boegbeelden van de engelenscene.' Happinez

`Op haar ongeƫvenaard warme en hartelijke wijze leert Doreen Virtue je hoe je trouw kunt blijven aan jezelf.' Dr. Wayne Dyer

`De koningin van de engelentherapie.' Daily Mail

`Doreens adviezen zijn helder, duidelijk en ter zake doende.' NBD Biblion

`Ik ga graag aan de slag met de hulpmiddelen die Doreen aanreikt!' ParaVisie

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito , Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789402310528

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tien boodschappen van je engelen"

Tien boodschappen van je engelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima