Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Day Leclaire: A becsület kötelez Mivel a becsületén és a büszkeségén kívül nincs semmije, Constantine Romano elutazik, hogy felvirágoztassa a vállalkozását, és utána megkérje szerelme, Gia kezét. Amikor két év után hazatér, a lánynak már egy másik férfi csapja a szelet. Csak a Danték legendás tüze segíthet Maureen Child: Karibi szerelem Azt hiszem, össze kéne házasodnunk - szólítja meg egy lány a bárban üldögél Sean Kinget. A férfi ijedtében félrenyeli a sörét, aztán alaposan szemügyre veszi az ismeretlent. Hha, gyönyör! Hamarosan kiderül, hogy az enyhén szólva furcsa ajánlatnak észszer oka van. De ez még nem jelenti azt, hogy a két hónapra kötött házasság ne lenne rült vállalkozás

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Magyarország Kft

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634480013

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tiffany 319-520. - A becsület kötelez, Karibi szerelem"

Tiffany 319-520. - A becsület kötelez, Karibi szerelem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima