Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tiltott gyzelem

T. H. Fabling
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,18

Gyönyör francia partvidék, napfény, kellemes semmittevés egy minden kényelemmel felszerelt vitorláson. Amíg egy üzenet véget nem vet az idillnek. A jacht mellé leszálló hidroplán a két szabadságos rendr, egy nemzetközi biztonsági szolgálat munkatársai számára életük legnehezebb ügyét hozza. Az Egyesült Államok, egy érdekes karibi szigetország, a görög szigetek, egy távoli rkolónia tájaira jutunk el Luc és Éva társaságában, miközben kiderül, messze nem csak a saját életük a tét, és közben néhány baráton kívül senkiben sem bízhatnak, saját kollégáik, st fnökeik is állhatnak a rossz oldalon. És, hogy még bonyolultabb legyen az élet, Évára rátalál egy olyan érzés, amelyrl már lemondott. A küldetés végül ott ér véget, ahol kezddött, a francia tengerparton. Ahogy illik, a rosszak megbnhdnek, a jók elnyerik jutalmukat. Hseink is révbe érnek, folytathatják jól megszolgált pihenésüket. Vagy nem.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803239

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tiltott gyzelem"

Tiltott gyzelem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima