Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Annie Dunne és unokatestvére, Sarah egy kis farmon él, Wicklow egy távoli és gyönyör részén, az 1950-es évek második felében Írországban. Lassan minden régi eltnik, de k, mint két bástya, körülfogják és megvédik a hajdanvolt dolgokat. Amikor Annie unokaöccse és annak felesége Londonba megy munkát keresni, pici gyermekeiket, egy kisfiút és nvérét, a két ids asszonyhoz küldik, hogy a nyarat falun töltsék. A gyerekek különös lehetséget hoznak Annie életébe, éppen akkor, amikor a szomszéd farm mindenese Sarah-t tünteti ki félreérthetetlen figyelmével. Annie mindennapjainak biztonsága összedlni látszik, és a két ártatlan gyermek világával való szembesülés is próbára teszi a lelkét, elszomorítja vagy fejtörésre készteti. Nem tehet mást, harcol azért, hogy megtalálhassa újra a szilárd talajt, a tiszta fényt - és megrizhesse a szeretet érzését a lelkében, hogy ellen tudjon állni a nyugtalanság finom erinek. Sebastian Barry (Egy eltitkolt élet; Messze, messze; Kánaán földjén) megkapóan egyszer lírai elbeszélése az ártatlanságról, a veszteségrl, a megbékélésrl szól. Nemcsak a korabeli ír falu titokzatos, zárkózott világa elevenedik meg a regényben, de az ott élk egymás iránti szeretete vagy éppen gylölete, egymásnak és a természetnek való kiszolgáltatottságuk is. A lazán összefügg regényei alapján a kritika méltán emlegeti a szerzt a legnagyobb ír elbeszélk sorában.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436117

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tiszta fény"

Tiszta fény
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima