Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

2014. február: Inés Picaut rendrkapitányt egy tzesethez riasztják Orléans óvárosában. Ez rövid idn belül már a negyedik pusztító gyújtogatás, és az els, ami halálos áldozatot követel. Egy olyan szélsséges iszlám csoport vállalja magára a terrorcselekményeket, aminek a létezésérl semmi bizonyíték nincs. Inés-nek minél elbb el kell fognia a tetteseket, mert Orléans-ben hamarosan választásokat tartanak, és a közhangulatban már kezdenek eluralkodni a szélsséges hangok. A holttest azonosításakor kiderül, hogy az áldozat egy skót régészprofesszor, aki épp egy olyan kutatáson dolgozott, ami gyökeresen átírhatja az egész francia történelmet.

1429. szeptember: Jeanne d'Arc vezetésével a százéves háború kimenetele megfordulni látszik. Az angol csapatok ostrom alatt tartják Orléans-t, és Tomas Rustbeard, Bedford hercegének legkiválóbb kéme végre célba veheti a Szüzet. Jól tudja azonban, hogy a gyilkosság nem elég: a legendát kell elpusztítania, amibl a franciák hitüket és erejüket merítik. Ehhez pedig Jeanne d'Arc közelébe kell férkznie, hogy kiderítse, ki ez az állítólagos írástudatlan parasztlány, aki nemcsak kiváló háborús stratéga, de férfiakat megszégyenít lovas és rettenthetetlen harcos is egyben.

Manda Scott komoly kutatómunkával, letehetetlen stílusban írt regénye Dan Brown és Ken Follett legjobb mveit idézi. Részben feszültséggel és titkokkal teli, izgalmas nyomozás napjaink Franciaországában, részben pedig a százéves háború legfontosabb periódusában játszódó, lebilincsel történelmi regény.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia contemporanea (1700-1900 ca.) , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Scienza e teoria politica

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Inglese

EAN-13 9786155522734

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tisztítótz"

Tisztítótz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima