Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ippolit Matvejevics elhunyt anyósa ülgarnitúráját üldözi, pontosabban az egyik székbe rejtett kincset. Önjelölt segítje, Osztap Bender, a nagy kombinátor" egy megnyer szélhámos. Hseinknek nem szegi kedvét, hogy nem tudni, hová került a 12 szék és melyik is rejti az ékszereket, amelyekre más is vadászik. Kezdetét veszi egy városokon átível komikus hajsza a húszas évek Szovjetuniójában, kincsvadászat a régi és az új rendszer különös figuráival, ahol nem csak a történet abszurd, hanem a hátteret adó valóság is.

Olyan, mintha Rejt Dosztojevszkijt olvasott volna"

Ami a legjobban tetszett a könyvben, az az, hogy mennyiféle nagyszer karaktert felvonultat. 
És mindet kíméletlenül ki is parodizálja, nagyszer stílusban. Le a kalappal a szerzk eltt."

A Tizenkét szék valóban korrajz - igaz, nem a tényszerség, inkább az abszurd oldaláról.  
Az eredeti fszerepl saját maga karikatúrájává válik, miközben önjelölt segédje, Bender mint Rejt-karakter meghatározhatatlan közegben lebeg."

Fergeteges humora van, és szuper paródia."

(Idézetek a moly.hu-ról. A véleményez olvasók felhasználónevei sorrendben: pat, mrumus, PozAko, ppeva)

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981351

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tizenkét szék"

Tizenkét szék
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima