Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tjänster och gentjänster

Sofia Scheutz - Sophie Kinsella
pubblicato da Printz Publishing

Prezzo online:
5,87

Familjen går först! Det har Fixie Farrs pappa lärt henne. Och sedan han gick bort har Fixie ägnat all tid åt butiken han lämnade efter sig. Syskonen är för upptagna med yoga eller dyra luncher för att hinna engagera sig i familjeföretaget, och de vet mycket väl att Fixie aldrig säger nej, det ligger inte i hennes natur.

Så när en stilig främling på ett kafé ber Fixie att passa hans dator en stund säger hon självklart ja. Och när hon sedan räddar den undan en olycka, blir datorns ägare, fondmäklaren Sebastian, så tacksam att han skriver ner "Jag är skyldig dig en tjänst!" på en servett och ger henne den tillsammans med sitt visitkort.

Till en början skämtar Fixie bort alltihop. Hon skulle väl aldrig be en främmande man om en tjänst? Men med tiden börjar Fixie och Sebastian hjälpa varandra på de mest oväntade sätt. Tjänster och gentjänster. Och kanske blir detta början till ett nytt äventyr för de två

Sophie Kinsellaär en av våra mest älskade underhållningsförfattare, och har sålt hundratusentals böcker i Sverige. Tjänster och gentjänsterbjuder på Kinsellas vanliga blandning av skratta-högt-scener, värme och charm.

Sophie Kinsella har sålt över 36 miljoner böcker i fler än 60 länder och är översatt till 40 språk. Hennes genombrott kom med den populära Shopaholic-serien (som även blivit film), men hon har också skrivit flertalet fristående romaner.

Hon skriv sin första roman under sitt riktiga namn, Madeleine Wickham, när hon var 24 år och jobbade som ekonomijournalist. Idag är hon en av bokvärldens största feelgoodstjärnor. Madeleine bor i London med man och barn.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Printz Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789177711636

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tjänster och gentjänster"

Tjänster och gentjänster
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima