Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tükör és füst - Új kiadás

Neil Gaiman
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
7,70

Neil Gaiman kezében a mágia nem pusztán illúzió, és minden lehetséges. Ebben az els, 1998-ban megjelent és mára klasszikussá vált novelláskötetében képzelete és ügyessége a hétköznapi világot baljós csodákkal teli hellyé változtatja: ahol egy filléres boltban megvásárolható a Szent Grál, ahol a bérgyilkos hirdetésben árulja szolgáltatásait, és ahol egy fiú az életéért alkudozik egy trollal.

Lépj be ebbe az új valóságba, amelyet tükrök sokszorosítanak és füst homályosít el, mégis mágikus és megragadható.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192916

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tükör és füst - Új kiadás"

Tükör és füst - Új kiadás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima