Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Peterson tizenkét további szabállyal áll el: egyfell si bölcsességekre hagyatkozó, nehezen fellelt igazságokkal, másfell a legszemélyesebb tapasztalatokkal, amelyeket magánéletébl és klinikai gyakorlatából szrt le. Ez a tizenkét újabb szabály segíti az olvasót egy bátrabb, igazabb élethez, amelyben több értelmet fog találni. Az élet értelme nem más, mint az ismert dolgainkon való túllépés, nem más, mint az örökké változó világhoz való alkalmazkodás.

A Túl a renden gondolatmenete szerint egyensúlyt kell teremtenünk a valóság e két alapvet elve, a rend és a káosz között. A kettt elválasztó ösvényen vezet az út az élet igazi értelméhez. Peterson felidézi, mibl is meríthetünk ert a szenvedéssel teli, kiegyensúlyozatlan idkben: a pszichológia és a filozófia körébl leszrt tanácsokból, és az emberiség legfontosabb mítoszaiból, maradandó történeteibl.

Dr. Jordan B. Peterson a 12 szabály az élethez cím bestseller szerzje, amely világszerte több mint ötmillió példányban kelt el. Több évtizeden át dolgozott klinikai pszichológus professzorként a Harvardon és a Torontói egyetemen. Peterson mára a világ egyik legbefolyásosabb gondolkodója lett. YouTube videóit és podcastjait világszerte több száz millióan hallgatták meg, globális könyvturnéjára több mint 250 000 ember volt kíváncsi.

A globális angol nyelv megjelenéssel egy idben lát napvilágot magyarul a 21. Század Kiadó gondozásában a 12 szabály az élethez várva várt folytatása.

A 12 szabály az élethez világszerte több mint ötmillió példányban kelt el.

Jordan B. Peterson, klinikai pszichológus, gondolkodó abban a könyvében ellenszert kínált az életünket elborító káosz ellen. Örök igazságokat kínált modernkori szorongásaink legyzésére.
Tanácsai olvasók millióin segítettek, és világszerte nagy hatást váltottak ki.

A folytatásban Peterson szemlélteti, hogy az élet értelme nem más, mint az ismert dolgainkon való túllépés, nem más, mint az örökké változó világhoz való alkalmazkodás.

A túlteng káosszal szemközt bizonytalankodunk, fenyegetett helyzetben érezzük magunkat, azonban a rend túltengése a kíváncsiság hiányához és a kreatív életer hiányához vezet.

A Túl a renden gondolatmenete szerint éppen ezért arra van szükség, hogy egyensúlyt teremtsünk a valóság e két alapvet elve, a rend és a káosz között. A kettt elválasztó ösvényen vezet az út az élet igazi értelméhez.

Peterson felidézi, mibl is meríthetünk ert a szenvedéssel teli, kiegyensúlyozatlan idkben: a pszichológia és a filozófia körébl leszrt tanácsokból, és az emberiség legfontosabb mítoszaiból, maradandó történeteibl.

Peterson tizenkét további szabállyal áll el: egyfell si bölcsességekre hagyatkozó, nehezen kikapart igazságokkal, másfell a legszemélyesebb tapasztalatokkal, amelyeket magánéletébl és klinikai gyakorlatából szrt le.
Ez a tizenkét újabb szabály segíti az olvasót egy bátrabb, igazabb élethez, amelyben több értelmet fog találni.

Jordan B. Peterson azt írja a bevezetben: Remélem, ezt a könyvet is éppolyan hasznosnak fogják találni, mint az els 12 szabályt. Nagyon megtisztel, hogy sok ert merítettek a gondolataimból és a történeteimbl."

Dr. Jordan B. Peterson a 12 szabály az élethez cím bestseller szerzje, amely világszerte több mint ötmillió példányban kelt el. Több évtizeden át dolgozott klinikai pszichológus professzorként a Harvardon és a Torontói egyetemen. Peterson mára a világ egyik legbefolyásosabb gondolkodója lett. YouTube videóit és podcastjait világszerte több száz millióan hallgatták meg, globális könyvturnéjára több mint 250 000 ember volt kíváncsi. Tudóstársaival és tanítványaival Dr. Peterson több mint száz szakcikket jelentetett meg, Maps of Meaning cím 1999-ben megjelent könyve forradalmasította a valláspszichológiát.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Tecniche di management » Impresa: responsabilità e corporate governance

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635680054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Túl a renden"

Túl a renden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima