Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Pólus kutatórhajó húsz évvel ezeltt tragikus balesetet szenvedett egy még felderítetlen bolygón. A fedélzeten mérnökök, tudósok utaztak családtagjaikkal. Akik életben maradtak, azoknak is sürgsen el kellett menekülniük az ersen sugárzó roncsok közelébl. A technikai eszközeiktl megfosztott embereknek meg kellett tanulniuk boldogulni a bolygó mesevilágszer, mégis ellenséges környezetében, ám egy pillanatra sem adták föl a reményt, hogy egyszer segélykér hívást küldhetnek a Földre.
Húsz év alatt az eredeti túlélk a viszontagságok közepette megtizedeldtek, de ugyanakkor egy új nemzedék is megszületett, amelynek tagjai már a névtelen bolygót hívják otthonuknak, hozzáedzdtek a zord éghajlathoz, és a vadászat is a vérükben van.
Most azonban, húsz év múltán egy második felderíthajó közeledik, a Magellán, melynek legénysége mit sem tud az egykori balesetrl, k csak egy ismeretlen világot akarnak feltérképezni. Vajon sikerül-e egymásra akadni a bolygó hatalmas, jeges vadonában, megszabadulhatnak-e a túlélk kényszer számzetésükbl? És egyáltalán vágynak-e erre a szabadulásra?
Az egyik legnépszerbb orosz SF-szerz, az Európa- és Aelita-díjas Kir Bulicsov munkássága jóformán hozzáférhetetlen magyarul. Ezen kíván változtatni kiadónk egy életmsorozat indításával.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155859076

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Túlélk"

Túlélk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima