Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pöörasin kiiresti pead ja nägin teda elutoa keskmise akna taga seismas ning mind vaatamas. Peagi tuli ta välja, seljas endiselt flamingodega kimono. Ta ulatas mulle klaasi jääveega. Panin klaasi vastu suud ja kujutlesin tema alasti keha." Henry töötab ühel Põhjamere puurimisplatvormil. Ta töötab iga päev 12 tundi ja seda 14 päeva järjest. Kui kaks töönädalat on möödas, läheb ta mandrile puhkama ning oma sõprade ja poissmeestest töökaaslastega aega veetma. Ööd veedab ta naistele naudingut pakkudes ja oma tunnetele vaba voli andes. Hommikul jätab ta nendega hüvasti. Tema reegel on lihtne: igal õhtul uus naine. Kuid üks kord teeb ta sellele reeglile erandi. Clara pärast. See lühijutt on avaldatud koostöös Rootsi filmiprodutsent Erika Lust. Ta püüab kujutada inimloomust ja selle mitmekülgsust meeliköitvates erootilistes lugudes, milles on ühendatud kirg, intiimsus, iha ja armastus.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2019

Lingua

EAN-13 9788726212990

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Töömees - Erootiline lühijutt"

Töömees - Erootiline lühijutt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima