Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Joanna Mansell: Táncosn a kastélyban
James, az elkel Haverford család sarja nagy felháborodással értesül arról, hogy unokaöccse házasságot ígért egy hastáncosnnek. Míg a fiú hosszabb utazást tesz, fölkeresi Philippát, és rábeszéli, hogy erkölcstelen foglalkozását odahagyva kövesse t a birtokra, s ott várja meg vlegényét. Ám a lány els perctl olyan hatást tesz rá, hogy alig tudja megrizni arisztokrata hidegvérét

Cara Colter: Békából herceg
Prudence egész életében a mesebeli hercegre várt, aki majd elvarázsolja szerelmével. Úgy tnik, végre valóra válik az álma, mert felbukkan a színen egy igazi herceg, és t bízza meg árván maradt gyermekei nevelésével. Prudence beköltözik a kastélyba, természetes lénye életet visz az si falak közé. Ám szent meggyzdése, hogy meg van átkozva, és ha megcsókolja a herceget, az biztosan békává változik

Lee Wilkinson: Az sök szava
Samantha nagyapja a halála eltt a lányra bízza múltjának néhány titkát, amely a híres Lorrimore családdal kapcsolatos. Samanthának szerencsésen sikerül megismerkednie Lord Lorrimore-ral. A férfi els látásra beleszeret, megkéri a kezét, a lány pedig elfogadja meghívását angliai kastélyába. A birtokon ugyanis állítólag létezik egy kis kápolna, amely minden titok nyitja

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634487777

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Táncosn a kastélyban; Békából herceg; Az sök szava"

Táncosn a kastélyban; Békából herceg; Az sök szava
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima