Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

To love and let go : En berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet

Rachel Brathen - Sanna Sporrong
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
5,83

Nu på svenska: Yogagirl skriver sin personliga berättelse om kärlek, förlust och tacksamhet. Rachel Brathen har inspirerat en hel yogavärld men under ytan finns en kamp som vi endast kunnat läsa i korta instagraminlägg. Här delar Rachel öppenhjärtigt med sig av sin gripande och inspirerande historia. Vi kommer närmare än någonsin förr när hon delar såväl förluster, ångest- och missbruksproblematik som starka upplevelser av det fina i livet. Från förlusten av sin bästa vän, sin mormors död och mors självmordsförsök till djup depression. När hon upptäcker att hon är gravid bestämmer hon sig för att göra allt hon kan för att bli hel igen. Rachel bjuder in läsaren till en fantastisk berättelse om en människas inneboende kraft att ta sig tillbaka till ett meningsfullt och vackert liv.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789174248661

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "To love and let go : En berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet"

To love and let go : En berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima