Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tolv hjärtan till jul: tolfte dejten

Emma Graves - Jenny Bayliss
pubblicato da Tiden förlag

Prezzo online:
5,86

En charmig, rolig och romantisk julserie som förenar moderna dejtingdilemman med klassisk brittisk feelgood. För alla som älskar Jenny Colgan, The Holiday och Gilmore Girls!

När Kate flyttade hem till byn Blexford för att hjälpa sin sjuke far hade hon inte tänkt stanna. Men fyra år senare är hon kvar. Hon har ett intressant jobb, bästa vänner på plats och hon som älskar att baka hjälper ofta barndomsvännen Matt på hans kafé. Hon är singel och trivs alldeles utmärkt med det, ändå är det något som saknas. Så när en vän vill anmäla henne till en dejtingtjänst tackar hon ja. Under veckorna före jul går Kate på tolv dejter med tolv olika män - ivrigt påhejad av hela byn. Medan snön faller blir den skeptiska Kate alltmer säker på att hon hittat kärleken. Men kan det verkligen vara så enkelt?

Avsnitt 12. Julen står för dörren och Kate förbereder sig för den sista dejten. Kan det trots allt bli en jul i kärlekens tecken?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789151503738

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tolv hjärtan till jul: tolfte dejten"

Tolv hjärtan till jul: tolfte dejten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima