Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tom Poes verzint een list
Tom Poes verzint een list

Tom Poes verzint een list

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat vier verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: Tom Poes en de zieke hertog, Tom Poes en het monster-ei, Tom Poes en Kaspar de draak en Tom Poes en de laatste markies van Carabas.
`Gevaarlijke zaken. Precies wat we hebben moeten'

`Hierbinnen val ik in mijn jeugdige jaren waar te nemen, toen ik draken nog onbezonnen het hoofd bood en me nietsvermoedend in adellijke kringen begaf. Daarom is dit leerzame lectuur, waaruit de oplettende lezer kan putten dat de bouwstenen voor een sterk karakter reeds in de jeugd gebakken worden. Ik beveel dit werk dan ook hartelijk aan.'
zo stelt de heer O.B.B. te R. in een begeleidend schrijven.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/10/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789023483755

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tom Poes verzint een list"

Tom Poes verzint een list
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima