Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tornado av følelser / Vinterbryllup i Vegas

Janice Lynn - Tina Beckett
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Tornado av følelser

Sykepleieren Hollee Cantrell tror knapt sine egne øyne! Foran henne står legen Clancy deOliveira. Han er bestevennen til eksmannen hennes - men også mannen hun i et svakt øyeblikk kysset for mange år siden. Og ikke nok med at han er den nye kollegaen hennes, de skal også reise ut til et tornadorammet område sammen. Stormen har løyet, men inni henne virvler alle følelsene opp igjen på nytt. Skal hun våge å fortelle ham hva hun føler?

Vinterbryllup i Vegas

Taylor Anderson avskyr kvinneforførere. Så da hun under en legekongress i Las Vegas våkner og finner doktor Slade Sain, sykehusets verste casanova, i sengen sin, blir hun skrekkslagen - og det blir ikke bedre av at hun har en giftering på fingeren! Det viser seg at de har inngått et liksomekteskap. Spørsmålet er om julens magi kan få det til å fungere?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2020

Lingua

EAN-13 9789150765076

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tornado av følelser / Vinterbryllup i Vegas"

Tornado av følelser / Vinterbryllup i Vegas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima