Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Transformers 3 - Månens skygge

Michael Kelly
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

I enhver krig vil der være fredstid mellem stormfulde højder. Der vil også komme dage, hvor vi mister modet. Dage, hvor vores venner forråder os ... men vi vil aldrig opgive vores kamp for Cybertron. Jeg er Optimus Prime ... og dette er min besked til universet: Vi er her. Vi er hjemme. Den mægtige Algnist, der er kilden til alle Transformeres livskraft, dukker op på planeten Jorden efter at have været forsvundet i millioner af år. Dette bliver starten på et episk opgør mellem de få overlevende autobotter og decepticons, der vil kæmpe til det sidste for at sikre sig Algnisten. Hvis den falder i decepticonernes kløer, bliver det enden på både menneskeheden og autobotterne - så nu må robotter og mennesker arbejde sammen for vinde over den frygtelige Megatron. Bøgerne er baseret på de populære Transformers-film. Filmene har været nomineret til flere Academy Awards.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Transformers 3 - Månens skygge"

Transformers 3 - Månens skygge
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima