Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A tizenkét hónapnak is múlatnia kell valahogy az idt, hát mesélnek egymásnak. Árnyék hiába utazik Skóciába, akit az istenek egyszer megtaláltak, azt nem hagyják békén. Ha betévedünk egy partira, ahol gyönyör lányok vannak, azért kérdezzünk rá, honnan jöttek. Neil Gaiman a tle várható virtuozitással, könnyedén váltva az abszurd, humoros és morbid hangulatokat, ezúttal novellákban és versekben mutatja be azt a világot, amit csak lát a valóság látóterének szélén.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192947

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Törékeny holmik"

Törékeny holmik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima