Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tretton lyriker och Fågeltruppen : Uppsatser om lyrisk dikt

Olof Lagercrantz - Per Åhlin
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,56

"Den svenska lyriken har varit mig en krävande arbetsgivare, vilken jag emellertid utan knot har tjänstgjort hos", säger Olof Lager¬crantz i sitt förord. Ur de rika skördarna av det arbetet samlade han här 1973 dels nyskrivet material, dels bearbetade uppsatser ur Svens¬ka lyriker och Fågelropet ur dimman, samt artiklar publicerade i Dagens Nyheter. Bredden i hans lyriska intresse och inlevelseförmåga framgår av innehållet i detta urval:

Den sorgsne Ferlin

En uppretad ärkeängel - Viktor Rydberg

Hugo Hamiltons trollverser

Den klassiska fågeltruppen

Den poetiska sparven

Tillfällighetsdiktaren - Erik Lindorm

"Min stackars unge, min mörkrädda" - Karin Boye

"Du är köpt, du är älskad just som du är" - Anders Karl Rutström

Erik Sjöberg - Vitalis

Mannen från Jupiter - Gustaf Fröding

Den bortvände Bellman

Lekarnas lek - Edith Södergran

Harry Martinson

Hjalmar Gullberg

Om Gunnar Ekelöf

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233411

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tretton lyriker och Fågeltruppen : Uppsatser om lyrisk dikt"

Tretton lyriker och Fågeltruppen : Uppsatser om lyrisk dikt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima